Hydrobud

Artykuły z importu

Artykuły krajowe

Rzetelna Firma

Oferta → Artykuły z importu → Kinety kanalizacyjne → Kinety kanalizacyjne

Kinety kanalizacyjne

Asortyment

Wymiary
[m]
Typ kinety Rura trzonowa
przelotowe zbiorcze gładka korugowana
Ø 200x110 x - x -
Ø 200x160 x - x -
Ø 315x110 x x x x
Ø 315x160 x x x x
Ø 315x200 x x x x
Ø 400x110 x x x -
Ø 400x160 x x x -
Ø 400x200 x x x -

Karta produktu: Pobierz!